Novokom otvoren za nova uređenja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – dopuna cjenika radova na održavanju javnih površina u gradu Novska

 Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 11.11.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr