Dimnjačarska služba

Vlasnici, korisnici objekata i prostorija dužni su prijaviti ovlaštenoj područnoj dimnjačarskoj službi dimovodne i ložišne uređaje(vrstu i broj) koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli, dati pravodobno očistiti i provjeriti prema postojećim propisima te o tome imati dokumentaciju.

Vlasnici i korisnici dimovodnih objekata i prostorija dužni su područnom dimnjačaru dopustiti pristup objektima i prostorijama.

Ostale informacije o radu Dimnjačarske službe mogu se pronaći u ODLUCI O ORGANIZACIJI I OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA.

Radno vrijeme

broj telefona

ovlašteni dimnjačari

Preuzimanje

Promjena veličine fonta
Kontrast