e-račun - primanje računa na e-mail

NOVOKOM d.o.o. započinje sa slanjem računa putem e-maila. Korisnicima ove usluge neće se dostavljati tiskani računi. Za aktivaciju ove usluge potrebno je  ispuniti elektronski obrazac (može se koristiti i za ažuriranje podataka).