Zimska služba

Planom zimske službe u gradu Novska obuhvaćeno je održavanje ulica i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja radi sigurnosti održavanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može početi prije, a završiti kasnije od navedenog roka ako to zahtijevaju zimski uvjeti.

Zimska služba je organizirana tako da odmah nakon početka intenzivnog padanja snijega ili ledene kiše, a bez posebnog naređenja, započne sa čišćenjem i posipavanjem prometnica i pješačkih površina te održavanju istih u stanju prohodnosti, a prema prioritetima koji su određeni planom rada.

U tu svrhu ima na raspolaganju sljedeću mehanizaciju:

Pod obvezom čišćenja prometnica, a prema programu rada imamo: