Kategorije
Novosti

05.04.2024. – JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PONUDA – RADNI STROJEVI I KOMUNALNA OPREMA

Kategorije
Novosti

Rezultati javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta na gradskoj tržnici za 2024. godinu

Kategorije
Novosti

Radno vrijeme i raspored odvoza za blagdane

Obavijest za sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada!

1. Odlagalište i reciklažno dvorište Kurjakana neće raditi 23.12. 

2. Odvoz ZELENIH kanti od ponedjeljka 25.12. i utorka 26.12. biti će odrađen u srijedu 27.12.

3. Odvoz ZELENIH kanti od ponedjeljka 01.01. biti će odrađen u utorak     02.01. 

Odvoz PLAVIH kanti od ponedjeljka 01.01. biti će odrađen u subotu 06.01. 

Sretan i blagoslovljen Božić te Novu 2024. žele Vam djelatnici Novokom-a!
Kategorije
Novosti

Raspored odvoza od 01.01.2024. godine

K. TOMISLAVA, BROČICE, TRUPNOPOLJSKA, OBRTNIČKA,
POTOČNA, T. UJEVIĆA, V. NAZORA, TRG L. I. ORIOVČANINA, CRKVENA,
B. LJEVAČIĆA

 K. ZVONIMIRA, R. BOŠKOVIĆA, N. TESLE, M. A. RELJKOVIĆA, A. KOVAČIĆA, I. GUNDULIĆA, A. CESARCA, A. STEPINCA, GLASSOVA, KOLODVORSKA, J. KOZARCA, I. ZAJCA, S. RADIĆA, PRERADOVIĆEVA, I .B. MAŽURANIĆ, A. G. MATOŠA, BUKOVAČKA, STROSSMAYEROVA, A. STARČEVIĆA, VINOGRADSKA, OSJEČKA, LOVAČKA, STAROSELSKA, A. STARČEVIĆA, VLAIĆKA

 S. GRABOVAC, PAKLENICA, VOĆARICA, JAZAVICA, ROŽDANIK, RAJIĆ, BOROVAC

 NOVA SUBOCKA, STARA SUBOCKA, SIGETAC I PLESMO, BRESTAČA I KOZARICE

TRG N. Š. ZRINSKOG, HERCEGOVAČKA, DALMATINSKA, ZAGORSKA, POSAVSKA, ZAGREBAČKA, ILIRSKA, A.ŠENOE, I. MEŠTROVIĆA, V. FILIPOVIĆA, M. DRŽIĆA, FRANKOPANSKA, B. JELAČIĆA,                A. KNOPPA, M. HRVATSKE, A. MIHANOVIĆA, M. GUPCA, LJ. POSAVSKOG, D. CESARIĆA, VOĆARSKA,      S. BATUŠIĆA, K. TONKOVIĆA, HRV. BRANITELJA, RADNIČKA

Kategorije
Novosti

11.12.2023. – Javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na gradskoj tržnici za 2024. g. – rok za dostavu 20.12.2023. g. do 14h

Kategorije
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – nacrt cjenika naknada za prihvat i preuzimanje neopasnog građevinskog otpada 2022. godine

 Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 25.11.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr

Kategorije
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – dopuna cjenika radova na održavanju javnih površina u gradu Novska

 Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 11.11.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr

Kategorije
Novosti

Novi raspored odvoza od 01.07.2023.

Poštovani korisnici usluga!

Prilikom prijave korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će Vam uručena dva (2) primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

Potrebno je ispuniti oba primjerka Izjave, te oba primjerka s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostaviti u Novokom d.o.o e-mailom ili osobnim dolaskom.

Ukoliko su podaci na Izjavi točni upišite DA u prazan stupac, a ukoliko podaci na Izjavi nisu točni ili su promijenjeni u prazni stupac upišite točne podatke, te uz Izjavu dostavite i presliku zemljišno knjižnog izvatka, kupoprodajnog ugovora, rješenja o nasljeđivanju ili nekog drugog dokumenta kojim dokazujete točnost podataka.

Novokom d.o.o. će Vam odmah po zaprimanju vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od primitka. Izjava potpisana od strane Novokoma  d.o.o. i korisnika usluge smatra se Ugovorom. Ukoliko ne dostavite ispunjenu i potpisanu Izjavu u roku od 15 dana smatramo da se slažete sa svim podacima i da ste Izjavu potpisali.

Novokom d.o.o. se obvezuje koristiti podatke samo u svrhu za koju su namijenjeni, uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Politike o zaštiti osobnih podataka i privatnosti i drugih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz lzjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom i Odlukom. Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz lzjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

 1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz lzjave u roku od 15 dana,
 2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan,
 3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i Odlukom,
 4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

Zakon, Odluka, Opći uvjeti i cjenik nalaze se na mrežnim stranicama davatelja javne usluge.

Adresa za dostavu Izjave osobno: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska

E-mail adresa: info@novokom-novska.hr

Telefon za upite: 044/600-636

Primjeri Izjava:

 1. Izjava o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „kućanstvo“ – potkategorija obiteljske kuće)
 2. Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „kućanstvo“ – potkategorija stambene zgrade)
 3. Izjava o načinu korištenja javne usluge za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novske (kategorija „koji nisu kućanstvo“)
Kategorije
Novosti

Upute za razdvajanje metala, stakla i plastike

Kategorije
Novosti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – cjenik (pravne osobe i obrtnici)

Sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Novokom d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Cjenika usluge zaprimanja otpada u reciklažnom dvorištu za otpad koji nije nastao u kućanstvu – gospodarstvo (pravne osobe i obrtnici) na području Grada Novske. Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 28.03.2022. godine dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Novokom d.o.o., Potočna ulica 25, 44330 Novska ili na e-mail adresu info@novokom-novska.hr