Kategorije
Novosti

Gospodarenje otpadom u 2020. godini – VIDEO

Gospodarenje otpadom u 2020. godini
Kategorije
Novosti

23.12.2020. – Odluka o zakupu prodajnih mjesta na gradskoj tržnici za 2021. godinu

Kategorije
Novosti

Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za prodaju komunalne opreme

Kategorije
Novosti

Poziv za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Novokom d.o.o., direktor Tomislav Bogojević, ing. građ. raspisuje

P O Z I V

za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.

I

    Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.(u daljnjem tekstu: Društvo).

II

    Povjerljiva osoba iz točke I. ovog Poziva prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

III

    Za povjerljivu osobu predlaže se imenovanje Ivančice Magdić, struč. spec. admin. publ., referenta za opće poslove u Novokom d.o.o., e-mail: ivancica.magdic@novokom-novska.hr

IV

    Pored osobe iz točke III. ovog Poziva svaki zaposlenik Društva može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda Društva.

V

    Pozivaju se svi zaposlenici Društva da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Društva, oglasnoj ploči, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u točki III. ovog Poziva, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.

VI

    Ako 20 % zaposlenika Društva ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, direktor Društva će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u točki III. ovog Poziva, pod uvjetom da se isti postotak zaposlenika Društva ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.

    Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika Društva.

VII

    Direktor Društva će na prijedlog izabrane povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe.

    Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje Direktor Društva uz njihov prethodni pisani pristanak.

S poštovanjem,

Broj: 356/2020

Novska, 12. 03. 2020.

Kategorije
Novosti

Priopćenje za javnost

Poštovani sugrađani,

sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Grada Novske, a cilju provođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa gradska komunalna tvrtka Novokom donosi sljedeće preventivne mjere:

 • Odgađa se rad Gradske tržnice i prodaja na istoj,
 • Odgađaju se sve dogovorene, te se više ne primaju nove narudžbe vezane uz rad dimnjačarske službe,
 • Savjetuje se da se posljednji ispraćaj pokojnika vrši u krugu najuže obitelji,
 • Radno vrijeme blagajne je od 7:00 do 14:00 sati, te molimo građane da se pridržavaju uputa oko razmaka i pojedinačnog ulaska u prostor blagajne koje su istaknute na ulaznim vratima,
 • Preporučamo da se sva komunikacija obavlja telefonskim putem ili elektroničkom poštom (e-mail):
 • Telefon: 044 / 600 – 636
 • E-mail : info@novokom-novska.hr
 • Navedene mjere preventivnog su karaktera, te njihova primjena počinje od 18. ožujka 2020. godine (srijeda) i traju do njihovog opoziva.