Javne površine

Novokom d.o.o. na temelju programa održavanja javnih površina ima zadatak održavati sve zelene površine koje pripadaju gradu Novskoj. Održavanje podrazumijeva: košnju trave, planiranje, sadnju i njegu cvjetnih nasada i drvoreda, orezivanje drveća i živica, održavanje fontana, čišćenje ulica te ostale manje radove na uređenju cijeloga grada i prigradskih naselja.

Sveukupno se održava oko 140000 m² zelenih površina koje uključuju parkove, dječja igrališta i brojne slobodne zelene površine, 160000 m² ulica, parkirališta i pješačkih staza, 190000 m² površina uz bankine te oko 300 m² cvjetnih nasada.

Ljepota i prepoznatljivost gradskoga parka, cvjetnih nasada i drvoreda čine grad Novsku jednim od uređenijih gradova zapadne Slavonije, stoga je uloga Novokoma iznimno važna u obavljanju poslova od javnog interesa grada.

Uz to, grad Novska je više puta bio dobitnik nagrade Hrvatske turističke zajednice „Zeleni cvijet“ za što su djelatnici Novokoma svojim trudom, znanjem i zalaganjem dali veliki doprinos.