Pravo na pristup informacijama

Etičkim kodeksom NOVOKOM d.o.o. utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika Novokom d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.

Na temelju članka 13. Etičkog kodeksa direktor Društva Novokom d.o.o. imenovao je Etičko povjerenstvo, koje obavlja slijedeće poslove:

Kontakt podaci predsjednika etičkog povjerenstva:

PRILOZI: