Održavanje nerazvrstanih cesta

Sukladno programu održavanja komunalnih objekata i infrastrukture izvode se radovi na nerazvrstanim cestama gradskog i prigradskog područja i to: