Krajobrazno uređenje vrtova i okućnica

Kontakt i dogovor

Podrazumijeva sastanak i dogovor sa klijentima oko uređenja vrta/okućnice. Nakon čega slijede izmjera i fotografiranje terena kao uvod u projektiranje.

Projektiranje vrta

Projektiranje se odvija na temelju analize terena koja obuhvaća fotografije, skice, želje i potrebe klijenta. Izrađuje se nekoliko varijantnih rješenja (najčešće tri) od kojih jedno, prema želji klijenta ide u daljnju razradu. Razrada uključuje izradu projektne dokumentacije: idejno rješenje, odabir sadnog materijala i plan sadnje, izradu troškovnika i po potrebi izradu detalja vrtnih elemenata poput stepenica, zidova, ograda, opločenja itd… Radi lakšeg razumijevanja idejnog rješenja, faza projektiranja završava izradom prostornog prikaza budućeg vrta/okućnice, koji na zahtjev klijenta može biti skica, 3d prikaz ili presjek/pogled.

Izvedba

Ona obuhvaća sve pripremne zemljane radove kao što su čišćenje terena, strojni iskopi i nasipi, grubo i fino planiranje terena. Nakon pripremnih zemljanih radova slijede građevinski radovi poput izvedbe staza i prilaza od raznih opločnika, potpornih zidova itd… U izvedbu ulaze i radovi pripreme i sadnje biljnog materijala te sjetva travnjaka.

Održavanje

Nakon izvršenih radova, po želji klijenta, dogovaramo uslugu održavanja vrta/okućnice. Ono može biti sezonski ili mjesečno, a obuhvaća orezivanje, košnju, gnojidbu, pljevljenje itd.