Načini djelovanja javnosti / nevladinih udruga u zaštiti okoliša

U okviru zaštite okoliša javnost/nevladine udruge mogu djelovati na razne načine, odnosno mogu sudjelovati u različitim procesima. Primjerice one mogu:

(Prema Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe: Priručnik za sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišu – Tekuća praksa i dalje mogućnosti, Urednici serije: Nagy M. T., Bowman M., Dusik J., Jendroska J., Stec S., van der Zwiep Karel, Zlinsky J.,; Perko I.: Hrvatska, Budapest, 1994.)