covid 19

Priopćenje za javnost

Poštovani sugrađani,

sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Grada Novske, a cilju provođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa gradska komunalna tvrtka Novokom donosi sljedeće preventivne mjere:

  • Odgađa se rad Gradske tržnice i prodaja na istoj,
  • Odgađaju se sve dogovorene, te se više ne primaju nove narudžbe vezane uz rad dimnjačarske službe,
  • Savjetuje se da se posljednji ispraćaj pokojnika vrši u krugu najuže obitelji,
  • Radno vrijeme blagajne je od 7:00 do 14:00 sati, te molimo građane da se pridržavaju uputa oko razmaka i pojedinačnog ulaska u prostor blagajne koje su istaknute na ulaznim vratima,
  • Preporučamo da se sva komunikacija obavlja telefonskim putem ili elektroničkom poštom (e-mail):
  • Telefon: 044 / 600 – 636
  • E-mail : info@novokom-novska.hr
  • Navedene mjere preventivnog su karaktera, te njihova primjena počinje od 18. ožujka 2020. godine (srijeda) i traju do njihovog opoziva.
Promjena veličine fonta
Kontrast