novokom novska sjedište

Poziv za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Novokom d.o.o., direktor Tomislav Bogojević, ing. građ. raspisuje

P O Z I V

za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.

I

    Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Novokom d.o.o.(u daljnjem tekstu: Društvo).

II

    Povjerljiva osoba iz točke I. ovog Poziva prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

III

    Za povjerljivu osobu predlaže se imenovanje Ivančice Magdić, struč. spec. admin. publ., referenta za opće poslove u Novokom d.o.o., e-mail: ivancica.magdic@novokom-novska.hr

IV

    Pored osobe iz točke III. ovog Poziva svaki zaposlenik Društva može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda Društva.

V

    Pozivaju se svi zaposlenici Društva da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama Društva, oglasnoj ploči, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u točki III. ovog Poziva, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe.

VI

    Ako 20 % zaposlenika Društva ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, direktor Društva će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u točki III. ovog Poziva, pod uvjetom da se isti postotak zaposlenika Društva ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.

    Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika Društva.

VII

    Direktor Društva će na prijedlog izabrane povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe.

    Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje Direktor Društva uz njihov prethodni pisani pristanak.

S poštovanjem,

Broj: 356/2020

Novska, 12. 03. 2020.