Vizija

Novokom d.o.o. u ostvarivanju svoje misije predstavlja sebe kao društvo koje:

  • primjenjuje na području razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djeluje
  • prepoznaje vlastite ciljne skupine i smatra bitnim pratiti i zadovoljiti želje i potrebe svih korisnika svojih usluga
  • je usmjereno na kontinuirano podizanje i kontrolu kvalitete svojih usluga unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa

Comments are closed.