Darko Bublić

Darko Bublić

Srijeda, 07 Kolovoz 2019 12:27

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Ivančica Magdić, struč. spec. admin. publ., referentica za opće poslove

Telefon: 044/600-636

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PRILOZI:

 

Srijeda, 07 Kolovoz 2019 07:54

Skupština društva

SKUPŠTINU DRUŠTVA NOVOKOM D.O.O. ČINE:

  • Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske
  • Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani

SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA:

 

Srijeda, 07 Kolovoz 2019 07:53

Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

  • Miroslav Perošević, predsjednik Nadzornog odbora
  • Vladimir Egredžija, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Jadranka Eler, član

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA:

 

Srijeda, 07 Kolovoz 2019 07:19

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili kojima raspolaže Novokom d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)-dalje u tekstu: Zakon.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu „Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Ivančica Magdić, struč. spec. admin. publ., referentica za opće poslove

Telefon: 044/600-636

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAKNADA TROŠKOVA:

Novokom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

UPUTA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 23/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

PRILOZI:

Petak, 10 Svibanj 2019 14:49

Odvoz komunalnog otpada - kvar kamiona

Obavještavamo građane da će se odvoz MKO (zelene kante), zbog kvara na kamionu, vršiti u prijepodnevnim satima a odvoz odvojeno prikupljenog otpada (plave i žute kante) u poslijepodnevnim satima.

Hvala na razumijevanju!

Petak, 21 Prosinac 2018 07:37

Radno vrijeme odlagališta Kurjakana

Poštovani korisnici, radno vrijeme odlagališta Kurjakana pon-sub 8-16h

Stranica 2 od 2