Super User

Super User

Ponedjeljak, 19 Listopad 2020 20:58

Krajobrazno uređenje vrtova i okućnica

Kontakt i dogovor

Podrazumijeva sastanak i dogovor sa klijentima oko uređenja vrta/okućnice. Nakon čega slijede izmjera i fotografiranje terena kao uvod u projektiranje.

 

Projektiranje vrta

Projektiranje se odvija na temelju analize terena koja obuhvaća fotografije, skice, želje i potrebe klijenta. Izrađuje se nekoliko varijantnih rješenja (najčešće tri) od kojih jedno, prema želji klijenta ide u daljnju razradu. Razrada uključuje izradu projektne dokumentacije: idejno rješenje, odabir sadnog materijala i plan sadnje, izradu troškovnika i po potrebi izradu detalja vrtnih elemenata poput stepenica, zidova, ograda, opločenja itd... Radi lakšeg razumijevanja idejnog rješenja, faza projektiranja završava izradom prostornog prikaza budućeg vrta/okućnice, koji na zahtjev klijenta može biti skica, 3d prikaz ili presjek/pogled.

projekt01

 

Izvedba

Ona obuhvaća sve pripremne zemljane radove kao što su čišćenje terena, strojni iskopi i nasipi, grubo i fino planiranje terena. Nakon pripremnih zemljanih radova slijede građevinski radovi poput izvedbe staza i prilaza od raznih opločnika, potpornih zidova itd... U izvedbu ulaze i radovi pripreme i sadnje biljnog materijala te sjetva travnjaka.

 

Održavanje

Nakon izvršenih radova, po želji klijenta, dogovaramo uslugu održavanja vrta/okućnice. Ono može biti sezonski ili mjesečno, a obuhvaća orezivanje, košnju, gnojidbu, pljevljenje itd.

Srijeda, 16 Rujan 2020 08:05

Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Novokom d.o.o. objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općenito
Novokom d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Novokom d.o.o. koje se nalazi na adresi http://www.novokom-novska.hr

Status usklađenosti
Mrežno sjedište http://www.novokom-novska.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut.
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
 • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
 • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajuć (boja poveznica negdje nije usklađena sa bojom podloge).
 • Poveznice u obliku gumba nisu zadovoljavajuće veličine.

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Novokom d.o.o. se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primijenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 • Promjena veličine fonta na stranici u kategorijama novosti.
 • Poništavanje promjene veličine fonta na stranici.
 • Olakšana navigacija putem tipkovnice.
 • Isticanje poveznica pozadinskom bojom (mjestimično)
 • Zadovoljavajuća veličina fonta

Omogućavanje izbornika pristupačnosti
Izbornik pristupačnosti ovog mrežnog sjedišta aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ovog mrežnog mjesta.

Podizanje razine pristupačnosti
Novokom d.o.o. će kontinuirano raditi na prilagodbi nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 11. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Novokom d.o.o..

Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020.

Novokom d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Novokom d.o.o..

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Novokom d.o.o. želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Novokom d.o.o. putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
• oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena iz izvornog Office dokumenta).
Novokom d.o.o. će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ako na internetskim stranicama Novokom d.o.o. uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Novokom d.o.o. putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pri tome navedite sljedeće podatke:
• vaše ime i e-mail adresu
• adresu (URL) stranice ili dokumenta koji sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
• opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Novokom d.o.o. će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa
U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Novokom d.o.o. na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske (https://www.pristupinfo.hr/kontakt/)

Utorak, 23 Listopad 2018 11:53

Održavanje nerazvrstanih cesta

Sukladno programu održavanja komunalnih objekata i infrastrukture izvode se radovi na nerazvrstanim cestama gradskog i prigradskog područja i to:

    1) održavanje neasfaltiranih poljskih i makadamskih putova
    2) saniranje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima
    3) strojno čišćenje odvodnih jaraka
    4) izrada propusta raznih profila i zacijevljivanje kanala
    5) ugradnja prometnih znakova
    6) izrada i održavanje slivnika
    7) izrada cestovnih rubnika
    8) horizontalna signalizacija
Utorak, 23 Listopad 2018 11:53

Zimska služba

Planom zimske službe u gradu Novska obuhvaćeno je održavanje ulica i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja radi sigurnosti održavanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može početi prije, a završiti kasnije od navedenog roka ako to zahtijevaju zimski uvjeti.

Zimska služba je organizirana tako da odmah nakon početka intenzivnog padanja snijega ili ledene kiše, a bez posebnog naređenja započne sa čišćenjem i posipavanjem solju prometnica i pješačkih površina i održavaju ih u stanju prohodnosti, a prema prioritetima koji su određeni planom rada.

U tu svrhu ima na raspolaganju sljedeću mehanizaciju:
- kamion MAN 18.26 sa ralicom i rasipačem
- radni stroj CAT sa ralicom
- traktor Zetor sa ralicom i rasipačem
- traktor TV sa ralicom i rasipačem
- mini utovarivač CAT
- traktor Zetor Proxima s ralicom i rasipačem

Pod obvezom čišćenja prometnica, a prema programu rada imamo:
- grad Novska 32,541 km
- prigradska naselja 33,230 km

Utorak, 23 Listopad 2018 11:52

Održavanje javne rasvjete

Poštovani korisnici, ovdje možete dostaviti informacije o kvarovima u sustavu javne rasvjete. Za slanje poruke koristite obrazac u nastavku.

Molimo da navedete adresu, kućni broj (ili opis lokacije) i opis problema.

Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku na navedenu e-mail adresu. Vaši podatci će se koristiti isključivo kako bismo Vam se mogli javiti i otkloniti kvarove.


Poslove održavanja javne rasvjete u Gradu Novska i prigradskim naseljima obavlja Novokom d.o.o

Javna rasvjeta služi za rasvjetljavanje javnih površina, te prometnica u gradu i prigradskim naseljima.

U održavanje javne rasvjete podrazumijevamo:
- održavanje postojećih svjetiljki
- montaža rasvjetnih tijela i pribora
- upravljanje vremena uključenja i isključena javne rasvjete

Održavanje se vrši pomoću specijalizirane trokrake hidraulične platforme visine 14m.

Za sve upite i informacije te prijavu kvara:
Voditelj održavanja javne rasvjete: Ivan Nemec
Mob: 091 446 0061
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ili ON-LINE obrazac pri vrhu ove stranice

Utorak, 23 Listopad 2018 10:52

Gradska tržnica

Novokom d.o.o. putem odluke grada upravlja gradskom tržnicom u Novskoj. Budući da je već svima poznato da je tržni dan u Novskoj ponedjeljak toga dana na tržnici je najveći broj i ponuđača i kupaca.

Na gradskoj tržnici Novska postoji 80 prodajnih mjesta za prodaju različite vrste robe koja se u godišnji zakup daju zainteresiranim prodavačima jednom godišnje putem javnog natječaja. Sva ona mjesta koja nisu zakupljena putem javnog nadmetanja daju se u dnevni zakup ponedjeljkom.

trznica 02

Na izdvojenoj lokaciji stare gradske tržnice na nekoliko prodajnih mjesta vrši se prodaja poljoprivrednih proizvoda. Radno vrijeme tržnice je ponedjeljkom od 7:00 do 14:00 sati.

Utorak, 23 Listopad 2018 10:48

Održavanje javnih površina

Novokom d.o.o. na temelju programa održavanja javnih površna grada Novske ima za zadatak održavanje javnih zelenih površina i parkova, sadnju cvijeća i drveća, održavanje fontana, orezivanje stabala i živica, čišćenje ulica kao i ostali radovi na uređenju cijeloga grada i prigradskih naselja.

Sveukupno se održava oko 140000 m2 zelenih površna, 160000 m2 ulica, parkirališta i pješačkih staza, 190000 m2 površina uz bankine, oko 300 m2 cvjetnih gredica, drvoredni, živice, dječja igrališta, fontane i ostalo.

Ljepota i prepoznatljivost gradskoga parka, cvjetnih gredica kao i ostale uređene površine čine grad Novsku jednim do uređenijih gardova zapadne slavonije, iz toga zaključujemo da je uloga Novokoma svakako važna u obavljanju poslova od javnog interesa grada.

Grad Novska više puta bio je dobitnik nagrade Hrvatske turističke zajednice „Zeleni cvijet“ za što su djelatnici Novokoma svojim trudom, znanjem i zalaganjem dali veliki doprinos.

Utorak, 23 Listopad 2018 10:36

Groblja i pogrebne usluge

Novokom d.o.o. uz gradsko groblje Novska održava i 15 mjesnih groblja na području grada sa ukupno 5800 grobnih mjesta. Od navedenog broja gradskom groblju Novska pripada oko 2600, dok mjesna groblja imaju 3200 grobnih mjesta . U redovnoj košnji na svim grobljima održava se oko 130000 m2 zelenih površina, sa grobalja se redovno odvozi smeće, održavaju se mrtvačnice i prilazni putevi, rade se staze i ograde na grobljima kao i razni drugi radovi oko uređenja.

Uz uređenje grobalja Novokom d.o.o. također obavlja sve vrste pogrebnih usluga na području grada, a u svojoj djelatnosti također imamo maloprodaju pogrebne opreme.

Radno vrijeme
PON - PET od 7 - 15 sati.

Dežurna služba izvan radnog vremena te subotom, nedjeljom i praznicima, broj telefona: 098 921 46 81

U cilju poboljšanja usluge na grobljima je također uvedena i web-gis aplikacija tj.tražilica pokojnika i raspored ispraćaja koji građanima služe za bržu informaciju i bolje snalaženje na groblju.

Zakon o grobljima

Pravilnik o grobljima

Ponedjeljak, 15 Listopad 2018 19:20

Kontakt

Poštovani korisnici, javite nam se sa svojim sugestijama, komentarima ili pitanjima. Za slanje poruke koristite obrazac u nastavku. Odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku na navedenu e-mail adresu. Vaši podatci će se koristiti isključivo kako bismo Vam se mogli javiti.

[No form id or name provided!]


CENTRALA:
Tel: 044 600 636 | email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DIREKTOR:
Tomislav Bogojević, inž.građ. | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVA:
Zdenka Ibriks | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RUKOVODITELJ GOSPODARENJA OTPADOM I DIMNJAČARSKIH POSLOVA:
Ana Domitrović, mag.ing.agr. | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RUKOVODITELJ ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA:
Boris Špoljarić | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RUKOVODITELJ IZGRADNJE I ODRŽAVANJA:
Vinko Debeljak, inž.građ. | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RUKOVODITELJ UPRAVLJANJA OBJEKTIMA:
Ernest Ciprijanović,mag.oec. | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RUKOVODITELJ ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA GROBLJIMA:
Damir Pujić | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stranica 1 od 3