Utorak, 23 Listopad 2018 11:53

Zimska služba

Napisao/la

Planom zimske službe u gradu Novska obuhvaćeno je održavanje ulica i nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. studenoga do 15. travnja radi sigurnosti održavanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može početi prije, a završiti kasnije od navedenog roka ako to zahtijevaju zimski uvjeti.

Zimska služba je organizirana tako da odmah nakon početka intenzivnog padanja snijega ili ledene kiše, a bez posebnog naređenja započne sa čišćenjem i posipavanjem solju prometnica i pješačkih površina i održavaju ih u stanju prohodnosti, a prema prioritetima koji su određeni planom rada.

U tu svrhu ima na raspolaganju sljedeću mehanizaciju:
- kamion MAN 18.26 sa ralicom i rasipačem
- radni stroj CAT sa ralicom
- traktor Zetor sa ralicom i rasipačem
- traktor TV sa ralicom i rasipačem
- mini utovarivač CAT
- traktor Zetor Proxima s ralicom i rasipačem

Pod obvezom čišćenja prometnica, a prema programu rada imamo:
- grad Novska 32,541 km
- prigradska naselja 33,230 km