Utorak, 23 Listopad 2018 11:53

Održavanje nerazvrstanih cesta

Napisao/la

Sukladno programu održavanja komunalnih objekata i infrastrukture izvode se radovi na nerazvrstanim cestama gradskog i prigradskog područja i to:

    1) održavanje neasfaltiranih poljskih i makadamskih putova
    2) saniranje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima
    3) strojno čišćenje odvodnih jaraka
    4) izrada propusta raznih profila i zacijevljivanje kanala
    5) ugradnja prometnih znakova
    6) izrada i održavanje slivnika
    7) izrada cestovnih rubnika
    8) horizontalna signalizacija