Srijeda, 07 Kolovoz 2019 07:19

Pravo na pristup informacijama

Napisao/la

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili kojima raspolaže Novokom d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)-dalje u tekstu: Zakon.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu „Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Ivančica Magdić, struč. spec. admin. publ., referentica za opće poslove

Telefon: 044/600-636

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

NAKNADA TROŠKOVA:

Novokom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

UPUTA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 23/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

PRILOZI:

GODIŠNJA IZVJEŠĆA: