Nadzorni odbor

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

  • Miroslav Perošević, predsjednik Nadzornog odbora
  • Vladimir Egredžija, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Damir Pujić, član

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA: