Skupština društva

SKUPŠTINU DRUŠTVA NOVOKOM D.O.O. ČINE:

  • Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske
  • Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani

SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA: