Održavanje nerazvrstanih cesta

Sukladno programu održavanja komunalnih objekata i infrastrukture izvode se radovi na nerazvrstanim cestama gradskog i prigradskog područja i to:

   1) održavanje neasfaltiranih poljskih i makadamskih putova
   2) saniranje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima
   3) strojno čišćenje odvodnih jaraka
   4) izrada propusta raznih profila i zacijevljivanje kanala
   5) ugradnja prometnih znakova
   6) izrada i održavanje slivnika
   7) izrada cestovnih bankina
   8) horizontalna signalizacija